Kontakt

Zmena je možná s. r. o.

Email:     info@zdravy-zivotny-styl.sk

Kontaktná osoba:  Radoslav Cabúk

Telefón: 0917 568 291


Sídlo firmy: Hlavná 29, 08001 Prešov

IČO: 55124844
DIČ: 2121886470

Obchodný register: Okresný súd Prešov, oddiel Sro, Vložka číslo: 45148/P


KONTROLNÝ ORGÁN

Činnosť poskytovateľa služieb tohto portálu podlieha dohľadu a kontrole:
Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov
Tel.: +421 51 7721 597
Fax: +421 51 7721 596


Informácia o alternatívnom riešení sporov

Akékoľvek svoje práva a nároky si môžete voči nám uplatňovať aj v rámci alternatívneho on-line riešeného sporu. On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO). Rovnako aj naše nároky voči vám môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy.

Sťažnosť môžete podať prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO) na stránke

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK

Využitie alternatívneho riešenia sporu šetrí peniaze a čas, keďže vaša sťažnosť bude vybavená do 90 dní a bez značných finančných výdavkov.

V prípade akýchkoľvek problémov nás kontaktujte na info@zdravy-zivotny-styl.sk

>